CASK EXELLENCE TRAINEE PROGRAM

CASK EXELLENCE TRAINEE PROGRAM

CASK là cộng đồng huấn luyện và chia sẻ kiến thức chuyên nghiệp với định hướng tạo nên một nền tảng (platform) chuẩn hóa để thu thập, hệ thống và chia sẻ kiến thức. Thông qua đó, CASK giúp những người trẻ có cơ hội tiếp cận nguồn kiến thức thực tiễn về ngành, và được cấu trúc một cách hoàn chỉnh theo hệ thống năng lực (Competency skill set).

Sau hơn nửa năm thành lập, CASK đã và đang tổ chức thành công nhiều khóa huấn luyện cho các bạn trẻ cũng như các doanh nghiệp tên tuổi như IMA, Vinamilk, Nielsen, bên cạnh đó là các buổi hội thảo chuyên ngành nhằm định hướng nghề nghiệp về Marketing và Trade Marketing.

Hiện nay, với nhu cầu phát triển thêm đội ngũ các Marketer trẻ và chuyên nghiệp để triển khai các dự án mới, CASK cần tìm những bạn trẻ có ham muốn học hỏi kiến thức và đủ khả năng để đảm nhiệm những vị trí sau:

1. Assistant Product Manager (1 vị trí)

CÔNG VIỆC:

Product Management:

– Lên chiến lược phát triển các sản phẩm khóa học

– Làm việc trực tiếp với các Trainers để thiết kế khóa học và sắp xếp lịch học

– Xây dựng content cho các khóa học về Brand Marketing dựa trên nguồn tài liệu có sẵn

– Quản lý chất lượng khóa học và thiết kể trải nghiệm học viên cho các khóa học

Marketing:

– Tham gia phát triển chiến lược Marketing cho các khóa học Brand Marketing của CASK

– Quản lý các kênh Digital Marketing online

– Xây dựng Marketing content cho các sản phẩm từ CASK

– Phối hợp với Sales team và các đối tác của CASK

– Hoàn thành các công việc được giao bởi Product Manager

Project Management:

– Quản lý về nội dung và nguồn lực chuyên gia cho các dự án tư vấn liên quan đến mảng Business Development, Trade Marketing của CASK

– Quản lý các dự án Training B2B cho mảng Marketing và Trade Marketing của CASK

QUYỀN LỢI:
–  Được nhận mức hỗ trợ tương xứng với khả năng và mức độ công việc

– Được tham gia các khóa huấn luyện về Marketing và Trade Marketing của CASK và các đối tác

– Được tham gia tổ chức các buổi in-house training của CASK tại các công ty hàng đầu

– Được học hỏi các kiến thức chuyên nghiệp về Marketing và Trade Marketing từ các công ty đa quốc gia (Unilever, Coca, Diageo,…)
– Được training các kiến thức Digital Marketing
– Phát triển kiến thức và kỹ năng ở mảng Customer Service, Project Management, Leadership, Education…

YÊU CẦU:

– Đã có kiến thức về các mảng Marketing, Branding, Trade Marketing, Sales,.. (Ưu tiên nếu đã có kinh nghiệm làm việc)

– Hiểu biết về Digital Marketing và Content Marketing, biết cách chạy và quản lý Facebook Ads là một lợi thế

– Trình độ Tiếng Anh tốt

– Biết sử dụng các phần mềm design là một lợi thế

– Thực sự có tinh thần học hỏi và trau dồi kiến thức về Marketing, Branding, Trade Marketing,…

– Khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

– Chịu được áp lực công việc

2. Product Marketing Trainee (1 vị trí)

CÔNG VIỆC:

– Tham gia phát triển nội dung khóa học và quản lý chất lượng khóa học

– Tham gia lên chiến lược Marketing cho các khóa học do CASK tổ chức

– Tham gia quản lý các kênh Digital Marketing của CASK

– Xây dựng Content để Marketing cho các khóa học của CASK

– Liên hệ với các đối tác của CASK

– Hoàn thành các công việc được giao bởi Product Manager

QUYỀN LỢI:

– Được nhận mức hỗ trợ tương xứng với khả năng và mức độ công việc

– Được tham gia các khóa huấn luyện về Marketing và Trade Marketing của CASK và các đối tác

– Được học hỏi các kiến thức chuyên nghiệp về Marketing và Trade Marketing từ các công ty đa quốc gia (Unilever, Coca, Diageo,…)
– Được training các kiến thức về Digital Marketing, Content Marketing, Facebook Ads,…
– Phát triển kiến thức và kỹ năng ở mảng Content, Marketing, Project Management

YÊU CẦU:

– Có hiểu biết Digital Marketing và Content Marketing

– Có định hướng làm việc trong ngành Marketing hoặc Digital Marketing về sau

– Trình độ Tiếng Anh tốt

– Biết sử dụng các phần mềm design là một lợi thế

– Thực sự có tinh thần học hỏi và trau dồi kiến thức về Marketing, Branding, Trade Marketing,…

– Chịu được áp lực công việc, thời gian linh hoạt

3. Sales Executive (2 vị trí)

CÔNG VIỆC:

– Tư vấn giới thiệu các khóa đào tạo, dịch vụ của CASK cho khách hàng

– Quản trị hệ thống thông tin khách hàng tiềm năng

– Làm việc với các đối tác để phát triển các kênh bán hàng

– Phối hợp với team Marketing để xây dựng các tài liệu hỗ trợ cho việc bán hàng

– Triển khai, thực thi các thủ tục, dịch vụ bán hàng cũng như quản lý dữ liệu khách hàng tiềm năng, khách hàng ghi danh và khách hàng hiện có

– Thực hiện các công việc được giao bởi Sales Manager

QUYỀN LỢI:
–  Được nhận mức hỗ trợ tương xứng với khả năng và mức độ công việc

– Được tham gia các khóa huấn luyện về Marketing và Trade Marketing của CASK và các đối tác

– Được tham gia tổ chức các buổi in-house training của CASK tại các công ty hàng đầu

– Được học hỏi các kiến thức chuyên nghiệp về Marketing và Trade Marketing từ các công ty đa quốc gia (Unilever, Coca, Diageo,…)
– Được training bài bản về Sales từ các chuyên gia đã có kinh nghiệm về Sales Management ở các tập đoàn đa quốc gia.

YÊU CẦU:

– Khả năng giao tiếp tốt, biết cách tạo quan hệ với khách hàng

– Có tinh thần học hỏi và trau dồi kiến thức về Sales & Marketing

– Có hiểu biết về ngành giáo dục hoặc Marketing từ trước là một lợi thế

– Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

– Chịu được áp lực công việc, thời gian linh hoạt

4. Operation Executive

CÔNG VIỆC:

– Tổ chức các sự kiện, hội thảo để tư vấn, cung cấp thông tin và đăng ký các khóa đào tạo

– Quản lý đối tác

– Thực thi các công việc giấy tờ, logistic cho các dự án của CASK

– Thực hiện các công việc được giao bởi Sales Manager

QUYỀN LỢI:
– Được nhận mức hỗ trợ tương xứng với khả năng và mức độ công việc

– Được tham gia các khóa huấn luyện về Marketing và Trade Marketing của CASK và các đối tác

– Được tham gia tổ chức các buổi in-house training của CASK tại các công ty hàng đầu

– Được học hỏi các kiến thức chuyên nghiệp về Marketing và Trade Marketing từ các công ty đa quốc gia (Unilever, Coca, Diageo,…)

YÊU CẦU:

– Có khả năng làm các công việc về logistic

– Có tinh thần học hỏi và trau dồi kiến thức về Sales & Marketing

– Chịu được áp lực công việc, thời gian linh hoạt

– Ưu tiên nam

5. Project Coordinator (Part time)

CÔNG VIỆC:

– Quản lý tiến độ các dự án Consulting về mặt Business Development của CASK

– Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và phân công công việc trong các team dự án

– Làm việc trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành về Trade Marketing, Marketing, Sales Force Management, Business Management, các Founder/Business owner đã có nhiều năm kinh nghiệp để xây dựng dự án tư vấn

– Quản lý mối quan hệ và mong đợi của khách hàng

QUYỀN LỢI:
–  Được nhận mức hỗ trợ tương xứng với khả năng và mức độ công việc

– Được tham gia các khóa huấn luyện về Marketing và Trade Marketing của CASK và các đối tác

– Được training bài bản về Business development từ các chuyên gia đã có kinh nghiệm về Sales Management ở các tập đoàn đa quốc gia.

– Được trực tiếp áp dụng các kiến thức về Marketing, Project management vào các dự án với quy mô lớn và dài hơi

YÊU CẦU:

– Khả năng giao tiếp tốt, biết cách tạo quan hệ với khách hàng

– Có kinh nghiệm quản lý dự án

– Đã có kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc trong các mảng Marketing, Branding, Trade Marketing, Sales,..

– Trình độ Tiếng Anh tốt

– Có hiểu biết về các ngành thương mại nói chung

– Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

– Chịu được áp lực công việc, thời gian linh hoạt

 

APPLY: Gửi CV về hr@caskademy.edu.vn với tiêu đề email ghi rõ [CASK] Họ tên – Vị trí
Hạn cuối: 20/6/2017